Back to Top

نۆۋەتتىكى ئورنىڭىز : يادىكار38 سەنئەت تورى / ساغلاملىق 保健

AIDS ۋە ئىجتىمائىي ئەخلاق
يوللانغان ۋاقتى:2017-07-01 10:50 مەنبەسى: nur.cn
يانفوندا كۆرۇش

ئﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺳﯚﺯ ﺑﺎﺷﻠﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺷﯘ ﻧﻪﺭﺳﻪ ئېنىقكى، ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﯜﺭﻛﯜﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ. ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎﻡ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭘﻼ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﺵ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺷﯘ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺭﯦﺌﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻜﻪ ﺗﺎﻳﺎﻧﻐﺎﻥ، ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺩﻩﻝ ﺷﯘ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﻲ ﻗﯩﺴﯩﻤﯩﺪﯗﺭ. ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﻪﻟﻤﯩﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ، ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﭼﯘﺷﻠﯘﻕ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﻳﯘﺳﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ. ﺑﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛﯞﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﻛﻰ، ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺩﯗﻧﻴﺎﯞﯨﻲ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻴﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ. ﺋﻪﻣﻤﺎ، ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﯞﻩ ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﻳﻮﺳﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﯞﻩ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﺗﯜﺳﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﻮﻳﯘﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ، ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﺍ ﮬﻪﻣﺠﯩﻨﯩﺴﻼﺭ ﺋﺎﺭﺍ ﺋﯩﺸﻘﯩﯟﺍﺯﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺩﻩﻙ ﺋﯧﺘﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﻪﯓ ﺋﻪﺷﻪﺩﺩﯨﻲ ﺭﻩﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺧﻪﻟﻖ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻟﻪﻧﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﯘﺗﻘﺎ ﺗﺎﯞﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﺋﻪﯓ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺎﻣﻪﺕ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﻧﺴﻪ، ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺋﻪﺷﻪﺩﺩﯨﻲ ﻛﯘﭘﯘﺭﻟﯘﻕ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﺪﯗ … ﯞﻩﮬﺎﻛﺎﺯﺍ …

ﺑﯩﺮ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺷﯘ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺗﯜﺯﯛﻡ ، ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﻩ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻓﯩﺰﯨﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨﭻ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﺸﯩﭗ، ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺷﯘ ﺗﯜﺯﯛﻡ، ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﺳﺎ، ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻤﻰ ﺷﯘ ﺗﯜﺯﯛﻡ ﯞﻩ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﯧﯖﻼﭖ، ﮔﺎﮬﯩﺪﺍ ﺋﺎﻳﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ. ﮬﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻳﯧﯖﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺗﯜﺯﯛﻣﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ، ﺷﯘ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺯﻭﺭ ﺧﺮﯨﺴﻘﺎ ﺩﯗﭺ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ. ﻳﺎ ﻳﯧﯖﻰ ﺗﯜﺯﯛﻣﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ ﻳﺎ ﺋﯜﺯﯨﻨﻰ ﺷﯘ ﺗﯜﺯﯛﻣﮕﻪ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ. ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﻮﺵ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻠﯩﻚ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﺪﯗ. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻳﯘﻗﯘﭼﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ، ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ﻗﺎﺑﺎﮬﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼﻗﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺯﻭﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻳﺎﺯﻣﯩﺪﺍ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﺰ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ 80- ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ (AIDS: Acquired Immunodeficiency Syndrome) ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﺎﺯﯨﺮﺍﻕ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜﻣﯩﺰ. 1981- ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎﺯﺩﺍ، ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﺍ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻯ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﺪﻯ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﺎﺭﺧﺘﺎ ﺗﯧﺨﻰ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﯓ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻪ ﻳﯜﺯ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﯩﻤﺎﺭﻻﺭﻏﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻴﯩﺘﻰ ، ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ، ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ، ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ، ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﺋﯩﻠﯩﻤﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ . ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺯﻭﺭ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻳﺎﺯﻣﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﺎﺯ–ﺗﻮﻻ ﺑﯩﺮﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻴﯩﺸﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﻛﯚﺭﺩﯗﻕ.

1. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼﻕ 

ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ، ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﻪﺭﻕ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ( AIDS ) ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﺪﯗ. ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻣﯘ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻜﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﺴﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ – ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﭗ، ﺋﯩﭙﭙﻪﺕ – ﻧﻮﻣﯘﺳﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻐﺎﻥ، ﺯﻩﮬﻪﺭ ﭼﻪﻛﻜﻪﻥ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺳﯩﻐﯩﺸﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﯓ ﻳﯩﺮﮔﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻣﯩﺰ. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﻩ ﺯﻩﮬﻪﺭ ﭼﻪﻛﻜﯜﭼﻰ ، ﺯﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ، ﭘﺎﮬﯩﺸﻪ، ﮬﻪﻣﺠﯩﻨﯩﺴﻼﺭ ﺋﺎﺭﺍ ﺋﯩﺸﻘﯩﯟﺍﺯﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.

ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨﭻ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﻤﻤﯘﻧﯩﺘﯧﺘﯩﻨﻰ ﻛﻪﻣﺘﯜﻛﻠﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ﯞﯨﺮﯗﺱ

( Human Immunodeficiency Virus HIV ) ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩﻩﻥ ﺋﯩﻤﻤﯘﻧﯩﺘﯧﺖ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﻩ، ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﻗﻮﺯﻏﺎﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﺎﻛﺘﯧﺮﯨﻴﻪ ، ﯞﯨﺮﯗﺳﻼﺭ ﺗﯧﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺑﻪﺩﻩﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻨﯩﺸﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻱ، ﻳﯧﯖﻰ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ، ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺗﺘﻪ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ.

ﺷﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﮬﺎﺟﻪﺗﻜﻰ، ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﯩﻨﻰ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯞﯦﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻪﻣﺒﻪﺭﭼﺎﺱ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﮕﻪ ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺟﯩﺴﻨﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺶ ، ﻗﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﮬﺎﻣﯩﻠﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯧﻤﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ 3 ﺧﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﻳﻪﻧﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺧﯩﻞ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻗﺎﻥ ﯞﻩ ﺑﻪﺩﻩﻥ ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﯘﻗﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺧﯩﻞ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﺩﻩﻝ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، ﺯﻩﮬﻪﺭ ﭼﯧﻜﯩﺶ، ﺯﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﮬﻪﻣﺸﭙﯩﺮﯨﺲ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ، ﻗﺎﻥ ﺳﯧﻠﯩﺶ، ﺗﯘﻏﯘﺵ، ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ.

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺶ – ﺋﻪﺗﻤﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺷﯘ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﻣﯩﺰﺍﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨﭻ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺯﯨﻤﯩﻦ ﮬﺎﺯﯨﺮﯨﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺟﯩﻨﯩﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﺯﻩﮬﻪﺭ ﭼﯧﻜﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺸﻼﺭ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺗﯜﺯﯛﺷﻰ ، ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯘﺭ.

ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺳﻪﯞﻩﭘﻠﻪﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ( AIDS ) ﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻛﯚﭖ ﻗﺴﯩﻢ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺸﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯩﺮﮔﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﻧﺪﻯ ، ﺋﯚﺯ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﭼﯩﻘﺘﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﺪﯗ. ﺷﯘﯕﺎ، ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺯﻭﺭ ﮬﯧﺴﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ، ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﻮﭼﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﺴﯩﻤﯘ ، ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺶ ، ﺋﺎﺩﯨﻞ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.

2. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼﻕ

ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺯﻭﺭ ﺧﻪﯞﭖ . ﺷﯘﯕﺎ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ( AIDS ) ﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻣﯘﮬﯩﻢ . ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺩﻭﺭﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻛﺴﯩﻨﯩﻨﻰ ﻳﺎﺳﺎﺷﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ. ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﻪ ﺋﻪﯓ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﯞﻩ ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﺋﻪﯓ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺷﯘﻛﻰ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯘﺵ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ. ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﯩﻤﻪﻱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.

ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ( AIDS ) ﮔﻪ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﭘﯩﻨﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻐﺎ ﺑﯚﻟﯜﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ، ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻼﺭ، ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭ . ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﺳﯧﮕﻨﺎﻟﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﯩﺶ ﺯﯙﺭﯛﺭ. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ << ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎﯓ ! >> ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭ << ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﻰ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯨﯟﺍﻟﻤﺎﯓ! >> . ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺳﯧﮕﻨﺎﻟﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩك.مەزكۈر مەزمۇنلارنى يادىكار38 كىنو توردىن كۆرگەنلىكىڭىزنى ئۇنتۇپ قالماڭ! : www.Yadikar38.com

 • كۈندە ئىككى سەر مېۋە يەپ بەرسە...

 • مۇچ زۇكامنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ

 • باش يازدا سوغۇق نەرسىلەردىن يىراق تۇرۇڭ

 • ئەيدىز ۋىرۇسى ھەمجىنىسلار ئارا يۇقامدۇ؟

 • سەكتە بولغانلار بالنىستىن چىققاندىن كېيىنمۇ داۋاملىق دورا ئىچىشى كېرەك

 • دولانا ۋە ئۇنىڭ شىپالىق رولى

ساغلاملىق 保健 / تۈردىكى يىڭىلىرى

تىخىمۇ كۆپ..

 • ئۆپكىنىڭمۇ قان ئىشلەش ئىقتىدارى بار

 • ياغلىق يېمەكلىكنى كۆپ يەيدىغانلار ئاسانلا ھۇرۇنلىشىپ كېتىدۇ

 • كۈچەپ كېرىلىش جىگەرگە پايدىلىق

 • قورساق ئاچمىسىمۇ غىزالانغاندا قان شېكىرى ئۆرلەپ كېتىدۇ

 • AIDS ۋە ئىجتىمائىي ئەخلاق

يىڭى قۇشۇلغان خەۋەرلەر

بىكەت تەۋسىيەسى

   • شاھرۇھ خاننىڭ يېڭى كىنوسى ھىندىستاندا ياخشى ن ..
   • بوللىۋودتىكى بەختلىك بىر جۈپلەردىن قايسىسىنى ..
   • بوللىۋود چولپانلىرى ياقتۇرىدىغان ماشىنا تاخت ..
   • ئوتتۇرا شەرق خان جەمەتىدىكى 9 چوڭ ساھىبجامال
   • ئانۇشكا شېتتى بىلەن پراباس يېڭى فىلىمدا ھەمكا ..
   • ھوللىۋود فىلىمىدىمۇ رول ئېلىپ باققان لى بىڭبى ..
   • كاترىنا كەيف ئاشۋارىيانى«تۈلكە» دەپ ئاتىدى
   • بوللىۋود چولپانلىرىنىڭ ئەركىلەتمە ئىسىملىرى
   • تاماشا ساھەسىدىكى چولپانلارنىڭ ھەيران قالارل ..

ئۇنىڭدىن بۇنىڭدىن

 • جان دادام

  2017-09-17
 • ئانار پىشتىنىڭ ئەڭ ..

  2017-09-15
 • گۈلچىمەن

  2017-09-10
 • ياسىن ئەسكى 20170831

  2017-09-17
 • ياسىن ئەسكى 20170615

  2017-09-17
 • نەبى پالۋان 20170217

  2017-09-17
 •   بېكەت ھەققىدە   ئالاقىلىشىڭ   ئېلان ـ ئالاھە   ھەمكارلىق   بىز كىم؟   بېكەت ئۇقتۇرۇشى

    بېكەتنىڭ بارلىق ھوقۇقى : يادىكار38 سەنئەت تورى ىغا تەۋە، ئوخشىتىپ ياسىۋالماڭ، ئەمگىكىمىزنى قەدىرلەڭ !

    ئەسكەرتىش : توربىكىتىمىزدىكى بارلىق مەزمۇنلار ھەممىسى توردىن رەتلەنگەن ۋە تېپىلغان مەقسىدىمىز توربىكىتىمىزدە تورداشلرنىڭ مەنۋى كۆڭلىنى ئېچش ئەگەرسىز نەشىر ھوقوقىمىزغا دەخىل قىلدى دىسىڭىز بىزبىلەن ئالاقىلشىڭ بىزدەرھال ئۆچۈرۈۋىتىمىز ، !

    بېكىتىمىز سىياسىيلىقى كۈچلۈك ،سېرىق ھەم دۆلىتىمىز قانۇنىغا زىت بولغان فىلىم- يازمىلارنى چەكلەيدۇ.

    پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن مۇقۇملۇقىنى قوغداپ، ئىناق شىنجاڭ بەرپا قىلايلى ! 全力维护稳定,建设和平美丽新疆!

    ئالاقىلاشقۇچى : يادىكار ئالاقىلىشىش چ چ : 826042484 : ICP : <浙ICP备15040066号-1> qq

    توپقا توربەتچىلەر كىرمەڭلار ئالاقە چ چ

    powered by yadikar38CMS 8.4 www.Yadikar38.com
    X
    ئەڭ يىڭى فىلىم چۈشۈرمەكچى بولسىڭىز بۇ يەرنى بېسىڭ